TYP,C,12 NAHRADA,C,12 FUNKCE,C,47 POUZDRO,C,6
K118UD1B
1stup•ovú difer. zesilovaç DIP14
KR119UN1
vstupní zesilovaç DIP14
K131LA1 SN74H20N 2x 4vstupovú NAND DIP14
K131LA2 SN74H30N 8vstup. NAND DIP14
K131LA4 SN74H10N 3x 3vstup. NAND DIP14
K131LN1 SN74H04N 6x invertor DIP14
K131LR1 SN74H50N 2x AND-OR-INVERT DIP14
K131LR3 SN74H53N roz íÍit. AND-OR-INVERT DIP14
K131LR4 SN74H55N 4vstup. AND-OR-INVERT DIP14
K131TM2 SN74H74N 2x synchr. klopnú obvod D DIP14
KR132RU3A,B 2125 1k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP16
KR132RU4A,B 2125A 1k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP16
KM132RU5A,B MK2147 4k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP18
KR132RU6A,B IMS1400 16k x 1bit. stat. NMOS RAM DIP20
KM132RU8A,B 2148H 1k x 4bit. stat. NMOS RAM DIC18
KM132RU9A,B 2149H 1k x 4bit. rychlá stat. NMOS RAM DIC18
K136TM2 SN54L74S 2x synchr. klopnú obvod D DIP14
KR140MA1 LM1496 balançní modulátor/demodulátor DIP14
KR140UD1A,B ŠA702 operaçní zesilovaç DIP14
KR140UD5A CA3030 OZ s nízkúm vstup. proudem DIP14
KR140UD6 MC1456 diferenc. OZ DIP8
KR140UD8A,B ŠA740 OZ s vysokúm vstup. odporem DIP8
KR140UD9
operaçní zesilovaç
KR140UD11 LM318H operaçní zesilovaç DIP8
KR140UD1208 ŠA776C operaçní zesilovaç DIP8
K140UD13 ŠA727HC operaçní zesilovaç 8TO5
KR140UD14A LM308 pÍesnú OZ DIP8
K140UD17A OP07E pÍesnú OZ 8TO5
KR140UD20 ŠA747 2x OZ DIP14
KR142EN2A
reg. stabilizátor 12-30 V DIP14
KR142EN5B,G ŠA7806KM stabilizátor nap≥tí 6 V/1.5 A TO220
KR142EN8A,E ESG7808K stabilizátor nap≥tí 8 V/1.5 A TO220
K142EN9A,G ŠA7818K stabilizátor nap≥tí 18 V/1.5 A TO3
K142EP1 LM200 obvod Íízení stabil. nap≥tí FPC16
KR143KT1 DG110 2kanál. pÍepínaç s Íízením DIP14
K149KT1V
analog. pÍepínaç FPMG14
K155IE4 SN7492N 4bit. çítaç do 12 DIP14
K155IE8 SN7497N synchr. program. d≥liç kmitoçtu DIP16
K155IE9 SN74160N synchr. program. BCD çítaç DIP16
K155IM1 SN7480N 1bit. úplná sçítaçka DIP14
K155IM2 SN7482N 2bit. úplná sçítaçka DIP14
K155IP4 SN74182N 4bit. obvod pro urychl. pÍenosu DIP16
K155IR13 SN74198N 8bit. posuvnú obousm≥r. registr DIP24
K155IR15 SN74173N 4bit. registr D, TS DIP16
K155KP5 SN74152N 8vstup. multiplexer DIP14
K155LA7 SN7422N 2x 4vstup. NAND, OC DIP14
K155LA10 SN7412N 3x 3vstup. NAND, OC DIP14
K155LA11 SN7426N 4x 2vstup. NAND, OC (15 V) DIP14
K155LA18 SN75452N 2x univers. budiç sb≥rnice DIP8
K155LD3
8vstup. expander OR DIP14
K155LE2 SN7423N 2x 4vstup. NOR DIP16
K155LE3 SN7425N 2x 4vstup. NOR DIP14
K155LE4 SN7427N 3x 3vstup. NOR DIP14
K155LE6 SN74128N 4x 2vstup. NOR - 50 ohm. budiç DIP14
K155LL1 SN7432N 4x 2vstup. OR DIP14
K155LN5 SN7416N 6x invert. budicí stupe• (15 V) DIP14
K155LN6 SN74366N 6x invert. budicí stupe•, TS DIP16
K155LP8 SN74125N 4x budiç sb≥rnice, TS DIP14
K155LP10 SN74365N 6x budicí stupe•, TS DIP16
K155LP11 SN74367N 6x budicí stupe•, TS DIP16
K155LR4 SN7455N roz íÍit. AND-OR-INVERT DIP14
K155PR6 SN74184N pÍevodník BCD/binární, OC DIP16
K155PR7 SN74185N pÍevodník binár./BCD, OC DIP16
K155RU5 F93410C 256x 1bit. TTL RAM s obvody Íízení DIP16
K155TL1 SN7413N 2x 4vstup. Schmitt. NAND DIP14
K155TL2 SN7414N 6x Schmitt. invertor DIP14
K155TM5 SN7477N 4x klopnú obvod D DIP14
K155TV15 SN74109N 2x klopnú obvod JK DIP16
K157DA1
2kanál. amplitud. detektor DIP14
K157CHP1
2kanál. prahovú obvod s nap. zesilovaçem DIP14
K157CHP2
stabilizátor nap≥tí DIP14
K157UD1
OZ stÍedního vúkonu DIP9
K157UD2
2x operaçní zesilovaç DIP14
K157UL1A
2kanál. reprodukçní zesilovaç DIP14
K157UP1A,B
2kanál. mikrof. zesilovaç DIP14
K157UP2A,B
2kanál. mikrof. zesilovaç DIP14
K158LA1 SN74L20N 2x 4vstup. NAND DIP14
K158LR1 SN74L50N 2x 2vstup. AND-OR-INVERT DIP14
K158LR4 SN74L55N 2x 4vstup. AND-OR-INVERT DIP14
KR159NT1V
diferenciální zesilovaç DIP8
KR168KT2A
4kanálovú pÍepínaç DIP14
K170AP3 MMH0026C 2x tvarovaç pro Íízení pam≥ti PMOS DIP8
K174GF1
generátor s aut. dolaâ. kmitoçtu DIP14
K174GL2 TEA1020 generátor snímkového rozkladu
K174CHA3A NE545B omezovaç  umu typu DOLBY DIP16
K174CHA12 NE561 vícefunkçní obvod pro aut. dolaâ. kmitoçtu DIP16
K174CHA15 TDA1062 obvod pro FM tuner DIP16
K174CHA16 TDA3521 obvod pro demodul. bar. roz. sig. SECAM DIP28
K174CHA17 TDA3501 videokombinace DIP28
K174CHA19 TDA1093 obvod stab. lad. nap. a AFC pro FM tuner
K174CHA20 TUA2000 FM tuner do 400 MHz
K174UN4A,B TAA300 nf zesilovaç vúkonu DIP12
K174UN9A,B TCA940 nf vúk. zesil. s ochr. proti pÍetíŇení DIP12
K174UN14 TDA2003 nf vúk. zesil. s proud. a tep. ochranou
K174UN15 TDA2004 nf vúk. zesilovaç pro stereopÍístroje
K174UN17 TA7688 2kanál. nf zesil. vúkonu
K174UN18 AN7146M 2kanál. nf vúk. zesil. pro pÍen. pÍijímaçe
K174UP1 TBA970 videozesilovaç DIP16
K174UR8 TDA2545 obvod pro kvaziparalel. zvuk. kanál
K176IE3
çítaç mod. 6 s dekodérem 7segm. DIP14
K176IE4 CD4026E çítaç mod. 10 s dekodérem 7segm. DIP14
K176IE5 CD4033E 15bit. binární çítaç DIP14
K176IE8 CD4017E dekad. çítaç/dekodér DIP16
K176IE12
binární çítaç a d≥liç kmitoçtu DIP16
K176IM1 CD4008E 4bit. úplná sçítaçka DIP14
K176IR4 CD4031E 64bit. posuvnú registr DIP14
K176KT1 CD4016E 4x analogovú spínaç DIP14
K176LP11
2x 4vstup. NOR a invertor DIP14
KR185RU5 IM5508MDE 1k x 1bit. stat. TTL RAM DIP16
KM185RU7 93L422DC 1kbit. RAM s náhodnúm vúb≥rem DIC22
KM185RU8 N8X350F 256x 8bit. rychlá TTL RAM s náh. vúb≥rem DIC22
K190KT1P MEM2009 5kanál. analog. pÍepínaç DIP14
K190KT2P ML160 4kanál. analog. pÍepínaç DIP14
KM193IE1 SP8602A vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 2 DIC16
KM193IE2 SP8685A vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 10/11 CERD16
KR193IE3 SP8902A vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 10/11
KR193IE4 SP8955A vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 32
KR193IE5 SP8617B vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 4
KR193IE6 SP8772B vf d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 64/256
KM193IE7A SP8611M vf d≥liç kmitoçtu 2GHz s d≥l. pom≥rem 4 DIP16
KM193IE7B SP8619 vf d≥liç kmitoçtu 2GHz s d≥l. pom≥rem 4 DIC16
KR193PC1 U264 d≥liç kmitoçtu pro syntezátory kmitoçtu DIC16
K249KT1 MOC3021 optoelektr. spín. obvod pro spotÍ. elektroniku CERD16
K425GG1
generátor pravoúhl. imp. pro spotÍ. elektroniku
K427PA1
16bit. násob. D/A pÍevodník
K500LM101 MC10101 4x 2vstup. NOR/OR DIP16
K500LM102 MC10102 4x NOR/OR DIP16
K500LM105 MC10105 3x NOR/OR DIP16
K500LE106 MC10106 4x NOR DIP16
K500LP107 MC10107 3x EXCLUSIVE NOR/OR DIP16
K500LM109 MC10109 5vstup. NOR/OR, 4vstup. NOR/OR DIP16
K500LL110 MC10110 3x 3vstup. vúkonovú OR DIP16
K500LE111 MC10111 3x 3vstup. vúkonovú NOR DIP16
K500LP115 MC10115 4x linkovú pÍijímaç DIP16
K500LP116 MC10116 3x dif. linkovú pÍijímaç DIP16
K500LK117 MC10117 2x 2,3vstup. OR-AND/OR-AND-INVERT DIP16
K500LS118 MC10118 2x 3vstup. OR-AND DIP16
K500LS119 MC10119 4, 3, 3, 3vstup. OR-AND DIP16
K500LK121 MC10121 OR-AND/OR-AND-INVERT DIP16
K500PU124 MC10124 pÍevodník TTL/ECL DIP16
K500PU125 MC10125 pÍevodník ECL/TTL DIP16
K500LP128 MC10128 vysílaç sb≥rnice DIP16
K500LP129 MC10129 4x pÍijímaç sb≥rnice DIP16
K500TM130 MC10130 2x klopnú obvod D- Latch DIP16
K500TM131 MC10131 2x klopnú obvod D- master slave DIP16
K500TM133 MC10133 4x klopnú obvod D- Latch DIP16
K500TM134 MC10134 2x multiplexer- Latch DIP16
K500TV135 MC10135 2x klopnú obvod JK DIP16
K500IE136 MC10136 4bit. synchr. binární çítaç DIP16
K500IE137 MC10137 synchr. dekad. çítaç DIP16
K500IR141 MC10141 4bit. posuvnú registr DIP16
K500RU148 MC10148 64x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RE149 MC10149 256x 4bit. ECL RAM DIP16
K500IE160 MC10160 12bit. obvod kontroly parity DIP16
K500ID161 MC10161 3bit. dekodér (nízká úrove•) DIP16
K500ID162 MC10162 3bit. dekodér (vysoká úrove•) DIP16
K500ID164 MC10164 8kanálovú multiplexer DIP16
K500IV165 MC10165 8vstup. kodér DIP16
K500TM173 MC10173 4x 2vstup. multiplexer DIP16
K500KP174 MC10174 2x multiplexer DIP16
K500IP179 MC10179 obvod urychlení pÍenosu DIP16
K500IM180 MC10180 dvojitá rychlá sçítaçka-odeçítaçka DIP16
K500IP181 MC10181 4bit. ALU DIP24
K500LL210 MC10210 2x 3vstup. rychlú OR DIP16
K500LE211 MC10211 2x 3vstup. rychlú NOR DIP16
K500LP216 MC10216 3x rychlú dif. link. pÍijímaç DIP16
K500TM231 MC10231 2x synchr. obvod D master slave DIP16
K500RU401 F10142 16 x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RU410 F95410 256x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RU415 F95415 1024 x 1bit. ECL RAM DIP16
K500RT416 F10416DC 1k x 1bit. ECL PROM DIP16
KR507RU1 MK4006P-6 1k x 1bit. dynam. RAM DIP16
KR521SA4 NE527N rychlú komparátor nep≥tí DIP14
KR525PS2A AD530S analog. násobiçka DIP14
KR525PS3A,B AD534S vf analogová násobiçka signálu DIP14
KR531AP3 SN74S240N 8x invert. budiç sb≥rnice, TS DIP20
KR531AP4 SN74S241N 8x budiç sb≥rnice, TS DIP20
KR531GG1 SN74S124N 2x nap≥Ťov≥ Íízenú oscilátor DIP16
KR531CHL1
vícefunkçní obvod DIP16
KR531ID7 SN74S138N 3bit. dekodér 3 z 8 DIP16
KR531ID14 SN74S139N 2x 2bit. dekodér 2 ze 4 DIP16
KR531IE10 SN74S161N 4bit. synchr. progr. binární çítaç
KR531IE14 SN74S196N program. dekadickú çítaç DIP14
KR531IE15 SN74S197N program. 4bit. binár. çítaç DIP14
KR531IE16 SN74S168N synchr. obousm≥r. dekad. çítaç DIP16
KR531IE17 SN74S169N synchr. obousm≥r. bin. çítaç DIP16
KR531IK1 AM25S05 rychlá násobiçka DIP24
KR531IK2 SN74S381N 4bit. ALU DIP24
KR531IP3 SN74S181N 4bit. ALU DIP24
KR531IP4 SN74S182N 4bit. obvod pro urychlení pÍenosu DIP16
KR531IP5 SN74S280N 9bit. generátor parity DIP14
KR531IR11 SN74S194N 4bit. posuvnú registr DIP16
KR531IR12 SN74S195N 4bit. posuvnú registr DIP16
KR531IR18 AM25S07 6bit. paralel. registr D DIP16
KR531IR19 AM25S08 4bit. paralel. registr D DIP16
KR531IR20 AM25S09 4bit. 2vstup. registr DIP16
KR531IR21 AM25S10 4bit. posuvnú registr DIP16
KR531IR22 SN74S373N 8bit. registr D, TS DIP20
KR531IR23 SN74S374N 8bit. registr D, TS DIP20
KR531IR24 SN74S299N 8bit. univers. posuv. registr DIP20
KR531KP2 SN74S153N 2x 4vstup. selektor-multiplexer DIP16
KR531KP7 SN74S151N 8kanál. multiplexer DIP16
KR531KP11 SN74S257N 4x 2vstup. multiplexer, TS DIP16
KR531KP12 SN74S253N 2x 4vstup. multiplexer, TS
KR531KP14 SN74S258N 4x 2vstup. multiplexer, invert., TS DIP16
KR531KP15 SN74S251N 8kanál. multiplexer DIP16
KR531LA2 SN74S30N 8vstup. NAND DIP14
KR531LA7 SN74S22N 2x 4vstup. NAND DIP14
KR531LA16 SN74S140N 2x 4vstup. NAND - 50 ohm. budiç DIP14
KR531LA19 SN74S134N 12vstup. NAND, TS DIP16
KR531LE1 SN74S02N 4x 2vstup. NOR DIP14
KR531LE7 SN74S260N 2x 5vstup. NOR DIP14
KR531LI1 SN74S08N 4x 2vstup. AND DIP14
KR531LI3 SN74S11N 3x 3vstup. AND DIP14
KR531LL1 SN74S32N 4x 2vstup. OR DIP14
KR531LN2 SN74S05N 6x invertor, OC DIP14
KR531LP5 SN74S86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
KR531LR10 SN74S65N 2x 2,3,4vstup. AND-OR-INVERT, OC DIP14
KR531RU8 SN74S189N 16x 4bit. RAM DIP16
KR531RU9 SN74S289N 16x 4bit. RAM DIP16
KR531RU10 SN74S225N vyrovnávací pam≥Ť
KR531RU11 DM85S68 64bit. asynchr. vyrovnávací pam≥Ť
KR531SP1 SN74S85N 4bit. komparátor DIP16
KR531TL3 SN74S132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
KR531TM8 SN74S175N 4x klopnú obvod D DIP16
KR531TM9 SN74S174N 6x klopnú obvod D DIP16
KR531TV10 SN74S113N 2x klopnú obvod JK DIP14
KR531TV11 SN74S114N 2x klopnú obvod JK DIP14
KM536IR2 3341AMD vyrov. pam≥Ť pro akum. a pÍenos dat DIC22
KM537RU1A MCM146508 1k x 1bit. stat. CMOS RAM DIC16
KM537RU2A,B HM6504-5 4k x 1bit. CMOS RAM DIP22
KM537RU3A,B NMC6504-5 4k x 1bit. CMOS RAM DIP18
KM537RU8A TC5516 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
KM537RU8B MCM5128 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
KM537RU10A HM6516-9 2k x 8bit. CMOS RAM DIP24
K538UN1 LM381 nízko um. OZ 8TO5
KR541RU1A SN74S401 4k x 1bit. stat. RAM DIP18
KR544UD1A ŠA740C OZ se vstupem JFET DIP8
K548UN1A LM381 2kanál. nízko umovú zesilovaç DIP14
K555AG3 SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor DIP16
K555AP3 SN74LS240N 8x invert. budiç sb≥rnice DIP20
K555AP4 SN74LS241N 8x budiç sb≥rnice DIP20
K555AP5 SN74LS244N 8x budiç sb≥rnice DIP20
K555AP6 SN74LS245N 8x vysílaç/pÍijímaç sb≥rnice DIP20
K555IV1 SN74LS148N binární prioritní kodér 8bit. DIP16
K555IV3 SN74LS147N dekadickú/BCD prior. kodér DIP16
K555ID4 SN74LS155N 2x 2bit. binární dekodér (2 ze 4) DIP16
K555ID5 SN74LS156N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer DIP16
K555ID7 SN74LS138N 3bit. dekodér 3 z 8 DIP16
K555ID10 SN74LS145N dekodér BCD/dekad. se spínaçi DIP16
K555ID18 SN74LS247N dekodér BCD/7 segm. displ. a budiç DIP16
K555IE2 SN74LS90N dekadickú çítaç DIP14
K555IE5 SN74LS93N 4bit. binární çítaç DIP14
K555IE6 SN74LS192N synchr. obousm≥r. dekad. çítaç DIP16
K555IE7 SN74LS193N 4bit. synchr. obousm≥r. binární çítaç DIP16
K555IE10 SN74LS161N 4bit. synchr. program. binární çítaç DIP16
K555IE13 SN74LS191N synchr. obousm≥r. binární çítaç DIP16
K555IE14 SN74LS196N program. dekadickú çítaç DIP14
K555IE15 SN74LS197N 4bit. program. binární çítaç DIP14
K555IE18 SN74LS163N 4bit. synchr. binární çítaç DIP16
K555IE19 SN74LS393N 2x 4bit. binární çítaç DIP16
K555IM5 SN74LS183N 2x 1bit. úplná sçítaçka DIP14
K555IM6 SN74LS283N 4bit. úplná sçítaçka DIP16
K555IP3 SN74LS181N 4bit. ALU DIP24
K555IP5 SN74LS280N 9bit. generátor parity DIP14
K555IP6 SN74LS242N 4bit. pÍijímaç/vysílaç sb≥rnice DIP14
K555IP7 SN74LS243N 4bit. pÍijímaç/vysílaç sb≥rnice DIP14
K555IP8 SN74LS261N násobiçka 2bit. x 4bit. DIP16
K555IP9 SN74LS384N násobiçka 8bit. x 8bit. DIP16
K555IR8 SN74LS164N synchr. 8bit. posuv. registr s nul. DIP16
K555IR9 SN74LS165N 8bit. posuvnú registr DIP16
K555IR10 SN74LS166N synchr. 8bit. posuv. registr s nul. DIP16
K555IR11A SN74LS194N 4bit. posuvnú registr DIP16
K555IR15 SN74LS173N 4bit. registr D, TS DIP16
K555IR16 SN74LS295N 4bit. posuvnú registr DIP14
K555IR22 SN74LS373N 8bit. registr D, TS DIP20
K555IR23 SN74LS374N 8bit. registr D, TS DIP20
K555IR26 SN74LS670N 16bit. pam≥Ť, registr, TS DIP16
K555IR27 SN74LS377N 8bit. registr D DIP20
K555IR30 SN74LS259N 8bit. adres. registr typu Latch DIP16
K555IR32 SN74LS170N 16bit. registr pam≥ti DIP16
K555KP2 SN74LS153N 2x 4vstup. multiplexer DIP16
K555KP7 SN74LS151N 8bit. multiplexer DIP16
K555KP11 SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS DIP16
K555KP12 SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS DIP16
K555KP13 SN74LS298N 4x 2vstup. multiplexer s pam≥tí DIP16
K555KP14 SN74LS258N 4x 2vstup. multiplexer, invert., TS DIP16
K555KP15 SN74LS251N 8kanál. multiplexer, TS DIP16
K555KP16 SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer DIP16
K555LA1 SN74LS20N 2x 4vstup. NAND DIP14
K555LA2 SN74LS30N 8vstup. NAND DIP14
K555LA3 SN74LS00N 4x 2vstup. NAND DIP14
K555LA4 SN74LS10N 3x 3vstup. NAND DIP14
K555LA6 SN74LS40N 2x 4vstup. vúkon. NAND DIP14
K555LA7 SN74LS22N 2x 4vstup. NAND DIP14
K555LA9 SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC DIP14
K555LA10 SN74LS12N 3x 3vstup. NAND, OC DIP14
K555LA12 SN74LS37N 4x 2vstup. vúkon. NAND DIP14
K555LA13 SN74LS38N 4x 2vstup. vúkon. NAND, OC DIP14
K555LE1 SN74LS02N 4x 2vstup. NOR DIP14
K555LE4 SN74LS27N 3x 3vstup. NOR DIP14
K555LI1 SN74LS08N 4x 2vstup. AND DIP14
K555LI2 SN74LS09N 4x 2vstup. AND, OC DIP14
K555LI3 SN74LS11N 3x 3vstup. AND DIP14
K555LI4 SN74LS15N 3x 3vstup. AND, OC DIP14
K555LI6 SN74LS21N 2x 4vstup. AND DIP14
K555LL1 SN74LS32N 4x 2vstup. OR DIP14
K555LL3 SN74LS136N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
K555LN1 SN74LS04N 6x invertor DIP14
K555LN2 SN74LS05N 6x invertor, OC DIP14
K555LP5 SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR DIP14
K555LP8 SN74LS125N 4x Íadiç sb≥rnice, TS DIP14
K555LP12 SN74LS266N 4x 2vstup. EXCLUSIVE NOR
K555LR4 SN74LS55N roz íÍit. AND-OR-INVERT DIP14
K555LR11 SN74LS51N 2x AND-OR-INVERT DIP14
K555LR13 SN74LS54N hradlo AND-OR-INVERT DIP14
K555SP1 SN74LS85N 4bit. komparátor DIP16
K555TL2 SN74LS14N 6x Schmitt. invertor DIP14
K555TM2 SN74LS74N 2x klopnú obvod D DIP14
K555TM7 SN74LS75N 4x stÍadaç DIP16
K555TM8 SN74LS175N 4x klopnú obvod D DIP16
K555TM9 SN74LS174 6x klopnú obvod D DIP16
K555TR2 SN74LS279N 4x klopnú obvod RS DIP16
K555TV6 SN74LS107N 2x klopnú obvod JK DIP14
K555TV9 SN74LS112N 2x klopnú obvod JK DIP16
K555VŚ1 SN74LS630N 16bit. paral. detektor chyb, TS DIP28
KR556RT1 N82S101 program. logické pole DIP28
KR556RT4 I3601 1k, 256x 4bit. rychlá TTL PROM, OC DIP16
KR556RT5 I3604 4k, 512x 8bit. TTL PROM, OC DIP24
KR556RT11 93427C 1k, 256x 4bit. TTL PROM, TS DIP16
KR556RT12 N82S136 4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, OC DIP18
KR556RT13 N82S137 4k, 1k x 4bit. rychlá TTL PROM, TS DIP18
KR556RT14 DM87S185 8k, 2k x 4bit. PROM, TS DIP18
KR556RT17 3624A 4k, 512x 8bit. PROM, TS DIP24
KR556RT18 HM76161-5 2k x 8bit. PROM
KR558RR1 BOPAM6000 2k, 256x 8bit. elektr. program. PROM FP24
KR558CHP2 SAA1095 PROM pro synt. kmit. pro kan. voliçe TVP DIP16
KR559IP1 DS8640 4násobnú vysílaç spol. sb≥rnice DIP16
KR559IP2 DS8881 4násobnú vysílaç spol. sb≥rnice DIP16
KR559IP4 N8T23 vysílaç sb≥rnice DIP16
KR559IP5 N8T24 pÍijímaç sb≥rnice DIP16
KR559IP6 MC3440A 4kanál. pÍijímaç/vysílaç DIP16
KR559IP7 N8T24 pÍijímaç sb≥rnice DIP16
KR559IP11 AM26LS32A 4bit. pÍijímaç sb≥rnice
KM559VN2 DC013 obvod Íízení pÍeru ení kanálu
K561ID1 CD4028AE dekodér BCD/1 z 10 DIP16
K561IE8 CD4017AE dekadickú çítaç - dekodér DIP16
K561IE9 CD4022AE çítaç/d≥liç 8 DIP16
K561IE10 MC14520ACP 2x synchr. binární çítaç DIP16
K561IE11 MC14516ACP binární obousm≥r. çítaç DIP16
K561IE14 CD4029AE nastav. bin./dekad. obousm≥r. çítaç DIP16
K561IE15A,B CD4059AE program. çítaç/d≥liç DIP24
K561IE16 CD4020AE 14stup. bin. çítaç DIP16
K561IE19 CD4018AE program. çítaç/d≥liç pro N = 2...10 DIP16
K561IM1 CD4008AE 4bit. úplná sçítaçka DIP16
K561IP2 MC14585ACP 4bit. komparátor DIP16
K561IP3 MC14581ACP 4bit. ALU
K561IP4 MC14582ACP obvod urychlení pÍenosu
K561IP5 MC14554ACP 2x 2bit. paralel. binární násobiçka DIP16
K561IR2 CD4015AE 2x 4bit. statickú posuvnú registr DIP16
K561IR6 CD4034AE 8bit. univerzál. registr sb≥rnice DIP24
K561IR9 CD4035AE 4bit. posuvnú registr DIP16
K561IR11 MC14580ACP 4x 4bit. registr (funkçní analog) DIP24
K561IR12 MC14580ACP 4x 4bit. registr DIP24
K561KP1 CD4052AE dvojitú 4kanál. analog. multiplexer DIP16
K561KP2 CD4051AE 8kanál. analog. multiplexer DIP16
K561KT3 CD4066AE 4x obousm≥r. analog. pÍepínaç DIP14
K561LA7 CD4011AE 4x 2vstup. NAND DIP14
K561LA8 CD4012AE 2x 4vstup. NAND DIP14
K561LA9 CD4023AE 3x 3vstup. NAND DIP14
K561LE5 CD4001AE 4x 2vstup. NOR DIP14
K561LE6 CD4002AE 2x 4vstup. NOR DIP14
K561LE10 CD4025AE 3x 3vstup. NOR DIP14
K561LN1 MC14502ACP 6x strobovanú invertor DIP16
K561LN2 CD4069AR 6x budiç invert. DIP14
K561LN3 ŠPD4503BC 6x neinvert. odd≥l. stupe•, TS DIP16
K561LP2 CD4030AE 4x EXCLUSIVE OR DIP14
K561LP13
3x 3vstup. major. log. prvky DIP14
K561LS2 CD4019AE 4x AND-OR selektor DIP16
K561PU4 CD4050AE 6x budiç neinvert. DIP16
K561RU2A,B CD4061AE 256bit. RAM s Íízením DIP16
K561SA1 MC14531AE 12bit. porovnávací obvod DIP16
K561TL1 CD4093AE 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
K561TM2 CD4013AE 2x klopnú obvod D DIP14
K561TM3 CD4042AE 4x klopnú obvod D DIP16
K561TR2 CD4043AE 4x klopnú obvod RS DIP16
K561TV1 CD4027AE 2x klopnú obvod JK DIP16
KR565RU1A I2107A 4k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP22
K565RU3G MK4116-4 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIC16
K565RU5 MCM6665 64k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIC16
KR565RU6G I2118-7 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP16
K565RU7 HM50256 256k x 1bit. dynam. NMOS RAM
KR572PA1 AD7520 10bit. D/A pÍevodník DIP16
K572PA2A AD7522 12bit. D/A pÍevodník FP48
KR572PV2A ICL7107 3.5 míst. A/D pÍevodník s vúst. LED
K573RF3
32k, 4k x 8bit. UV EPROM DIC24
K573RF4 I2764 64k, 8k x 8bit. UV EPROM DIC28
K573RT4
64k, 8k x 8bit. NMOS PROM
K573RF5 I2716 16k, 2k x 8bit. UV EPROM DIC24
K573RT5
16k, 2k x 8bit. NMOS PROM
KR580VG18 8218 kontrolér sb≥rnice DIP28
KR580VK38 8238 systém. kontrolér DIP28
KR580VI53 8253A program. ças. obvod DIP24
KR580VT57 8257A program. Íadiç DMA DIP40
KR580VN59 8259 program. Íadiç pÍeru ení DIP28
KR580VG75 8275 interface displeje DIP40
KR580VV79 8279 interface klávesnice DIP40
KR580VK91A 8291A obvod talker/listener sb≥rnice IMS 2 DIP40
KR580VG92 8292 Íadiç systém. sb≥rnice IMS 2 DIP40
KR580VA93 8293 pÍij./vysílaç sb≥rnice IMS 2 DIP28
KR581IK1A CP1621 centrální procesor. jednotka FP48
KR581IK2A CP1611 obvod Íízení pro vedení operací FP48
KR581RU1A CP1631-07 pam≥Ť mikroprogramu FP48
KR581RU2A CP1631-10 pam≥Ť mikroinstr. pro Ííz. probíh. operací FP48
KR581RU4A MK4116-2 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM DIP16
KR582IK1
4bit. paralel. mikroprocesor FP48
K586VE2 I2920 1çip. 16bit. mikropoç. s D/A a A/D pÍev. FPC64
KR588VG2
CMOS Íadiç pam. pro mikroproc. KR588 DIP18
KR590KN1 3705 8kanál. pÍepínaç s dekodérem DIP16
KR590KN2 HI1800A-5 4kanál. MOS spínaç s Íízením DIP16
KR590KT1 AD7519 analog. pÍepínaç DIP16
K591KN1 MI-6-8752 16kanál. pÍepínaç s Íízením DIC32
K594PA1 AD562 D/A pÍevodník 12bit. FPC24
KR597SA1 AM685M komparátor nap≥tí s ECL vústupem CERD16
KR597SA2 AM686M nap≥Ťovú komparátor CERD16
K599LK1
AND-OR-INVERT s roz íÍením DIP14
KR1005CHA4 AN6310 obvod záznamu videosignálu DIP24
KR1005CHA5 AN6332 obvod reprodukce jasového signálu DIP28
KR1005CHA6 AN6360 obvod pro zpracování barevného signálu DIP18
KR1005CHA7 AN6362 vícefunkçní obvod pro magnetoskopy DIP18
KR1005CHA9 AN6406G obvod Íízení motoru pro magnetoskopy
KR1005PS1 AN6371 tvarovaç refer. kmitoçtu DIP16
KR1005PC2 AN6342 tvarovací obv. snímk. kmitoçtu SIP7
KR1005PC3-1
d≥liç kmitoçtu s d≥l. pom≥rem 218
KR1005I1 MN1435 program. çasovaç 4bit. pro magnetoskop DIP40
KR1005VŚ1 AY5-9151A obvod pro tlaçít. telef. pÍístroj DIP22
KR1008VŚ2 S5262 obvod pro tlaçít. telef. pÍístroj QUIP48
KR1008VŚ3 SAA6002 obvod pro tlaçít. telef. pÍístroj QUIP48
KR1010KT1 SN75494 obvod pro vúkon. spín. stupe• DIP16
KR1015CHK3 ŠPD2819C obvod pro syntezátor kmitoçtu v TVP DIP18
KR1021CHA1 TDA2582 obv. pro Íízení spol. bloku napájení
KR1021CHA2 TDA2578A generátor Íádk. rozkladu pro TVP
KR1021CHA3 TDA3591 transkodér SECAM/PAL pro TVP
KR1021CHA4 TDA3562A dekodér PAL/NTSC
KR1021UR1 TDA3541 mf zesilovaç a demodul. pro PNP tunery
KR1023CHA1A M5172L obvod Íízení otáçek ss motorĺ
KR1100SK3 CH1144 vícefunkçní obvod
K1102AP2 SN75113 dvojitú tvarovaç signálu DIP8
K1102AP5 SN75430 periferní budiç DIP14
K1102AP6 SN75431 periferní budiç DIP8
K1102AP7 SN75432 periferní budiç DIP8
K1102AP8 SN75433 periferní budiç DIP8
K1102AP9 SN75434 2x 2vstup. NOR budiç periferie DIP8
K1102AP10 SN75460 obvod pro rychlé log. obvody Íízení DIP14
K1102AP11 SN75461 obvod pro rychlé log. obvody Íízení DIP8
K1102AP12 SN75462 obvod pro rychlé log. obvody Íízení DIP8
K1102AP13 SN75463 obvod pro rychlé log. obvody Íízení DIP8
K1102AP14 SN75464 obvod pro rychlé log. obvody Íízení DIP8
K1107PV1 TDC1014J rychlú 6bit. A/D pÍevodník QUIC48
K1107PV2 TDC1007J 6bit. A/D pÍev. s frekv. kvant. do 200 MHz DIC64
K1107PV3A SDA5010 6bit. A/D pÍevodník DIC16
K1107PV3B SDA6020 6bit. A/D pÍevodník DIC16
K1108PA1A,B HI562 12bit. D/A pÍevodník DIC24
KR1108PP1A,B VFC-32KP pÍesnú pÍevodník D/A DIP14
K1109KN4A,B DI512 obvod pro Ííz. plyn. indik. panelĺ DIP16
K1109KT3 ULN2074B 4x vúkonnovú budiç DIP16
K1109KT4A,B UND2841B obvod pro Ííz. plyn. matic. znak. indik. DIP16
K1109KT20 ULN2001A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT21 ULN2002A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT22 ULN2003A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT23 ULN2004A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT24 ULN2005A 7x darlington, 50V DIP16
K1109KT61 ULN2801A vúkon. spín. obvod
K1109KT62 ULN2802A vúkon. spín. obvod
K1109KT63 ULN2803A vúkon. spín. obvod
K1109KT64 ULN2804A vúkon. spín. obvod
K1109KT65 ULN2805A vúkon. spín. obvod
K1113PV1A,B AD571 A/D pÍevodník 10bit. DIC18
K1118PA1 MC10318 velmi rychlú D/A pÍevodník
K1401UD1 LM2900 4x operaçní zesilovaç CERD14
K1401UD2A,B LM124D 4x operaçní zesilovaç CERD14
K1401UD3 TDB0146DP program. OZ CERD14
KR1407UD1 HA2535 nízko um.  irokopásm. OZ DIP8
KR1407UD4 TAB1042 nízkonap≥Ť. nízko um. OZ pro sp. elektroniku SOP
KR1408UD1 LM343 vysokonap≥Ť. OZ DIP14
K1409UD1A CA3140 BiMOS operaçní zesilovaç 8TO5
KM1414UL1 LH3710 zázn. a reprod. zesil. s pÍepínáním
K1500LP107 100107 5x EXCLUSIVE OR/NOR FPCG24
K1500LK118 100118 5, 4, 4, 4, 2vstup. AND-OR-INVERT
K1500TM131 100131 3x klopnú obvod D FPCG24
K1500IR141 100141 8bit. univerz. posuvnú registr FPCG24
K1500IR150 100150 6bit. registr FPCG24
K1500IR151 100151 6bit. registr ochrany FPCG24
K1500KP155 100155 4x 2vstup. multiplexer FPCG24
K1500RU470A 100470 4k x 1bit. ECL RAM CERD18
KR1506CHL1 SAA1250 obvod infraçerv. dálk. ovládání DIP24
KR1506CHL2 SAA1251 obvod infraçerv. dálk. ovládání DIP24
KR1507IE1
d≥liç kmitoçtu s Ííz. d≥l. pom≥rem DIP8
KA1508CHL1 CX775 obv. pro autom. vyhl. a pam≥Ť 14 stanic
KA1508CHL2 CX775 obv. pro autom. vyhl. a pam≥Ť 14 stanic
KA1508CHL3 CX775 stabilizátor otáçek bezkom. motorĺ
K1517IR1
TTL-S obvod ortogonál. pam≥ti FPC24
K1518VŚ1 TDC1010J 16bit. násobiç-srÍadaç DIC64
KR1531IR11 74F194 4bit. posuvnú registr DIP16
KR1531LA1 74F20 2x 4vstup. NAND DIP14
KR1531LA3 74F00 4x 2vstup. NAND DIP14
KR1531LA4 74F10 3x 3vstup. NAND DIP14
KR1531LE1 74F02 4x 2vstup. NOR DIP14
KR1531LI1 74F08 4x 2vstup. AND DIP14
KR1531LI3 74F11 3x 3vstup. AND DIP14
KR1531LL1 74F32 4x 2vstup. OR DIP14
KR1531LN1 74F04 6x invertor DIP14
KR1531TM8 74F175 4x klopnú obvod D DIP16
KR1531TM9 74F174 6x klopnú obvod D DIP16
KR1561AG1 CD4098BE 2x monostabilní multivibrátor DIP16
KR1561ID7 MC14556B demultiplexer s pÍep. vústupu DIP16
KR1561KP4 MC14519BP 4bit. selektor OR DIP16
KR1561LA9 CD4023BE 3x 3vstup. NAND DIP14
KR1561LE10 CD4025BE 3x 3vstup. NOR DIP14
KR1561LI2 CD4081BE 4x 2vstup. AND DIP14
KR1561PR1 MC14551B 8bit. pÍevodník sér./paral.
KR1561PU4 MC14512B 8kanál. selektor dat
KR1561TL1 CD4093BE 4x 2vstup. Schmitt. NAND DIP14
KR1601RR1 ER2401 1k x 4bit. EEPROM (funkçní analog) DIP24
KM1609RR1 2816 16k EEPROM DIC24
KM1609RR2A I2864 64k EEPROM
KR1611RR1
64k EEPROM
K1800VA4 MC10804 obvod Íady ECL CERD16
K1800VA7 MC10807 obvod Íady ECL CERD16
KM1801VM2 T11 16bit. 1çip. rychlú mikroprocesor DIC40
KR1801RE2 MK3600 64k ROM DIP24
KR1802IM1 54S181 4vstup. sumátor pro zprac. signálu QUIP48
KR1802VR3 ŠPY8HJ1 násobiçka 8x8 QUIP42
KM1802VR4 ŠPY12HJM 12bit. násobiçka DIC64
KM1802VR5 ŠPY16HJM 16bit. násobiçka DIC64
KM1804GG1 AM2925DC hodin. obvod pro rychlé mikroprocesory DIC24
KM1804IR1 AM2918DC 4bit. paralel. registr DIC16
KM1804IR2 AM2920DC 8bit. registr pro mikro a minipoçítaçe DIC22
KM1804IR3 AM2950DC 8bit. obousm≥r. paralel. registr DIC28
KM1804VA1 AM2905DC 4bit. pÍijímaç/vysílaç DIC24
KM1804VA2 AM2908DC 4bit. pÍijímaç/vysílaç DIC20
KM1804VA3 AM2916ADC 4bit. pÍij./vysílaç s interf. logikou DIC24
KM1804VN1 AM2914DC vektorovú prioritní pÍeru ovaç DIC40
KM1804VR1 AM2902DC obvod urychlení pÍenosu DIC16
KM1804VR2 AM2904DC Íídicí jednotka stavu a posunu DIC40
KM1804VR3 AM2913DC obvod roz íÍ. priorit. pÍeru ení DIC20
KM1804VS1 AM2901DC 4bit. Íez ALU DIC40
KM1804VS2 AM2903DC 4bit. Íez ALU DIC48
KM1804VT1 AM2964DC kontrolér DRAM do 64k
KM1804VT3 AM2966DC ovládání DRAM
KM1804VU1 AM2909DC Íadiç mikroprogramu DIC28
KM1804VU2 AM2911DC Íadiç mikroprogramu DIC28
KM1804VU3 AM29811ADC Íadiç následující adresy DIC16
KM1804VU4 AM2910DC Íadiç mikroprogramu DIC40
KM1804VU5 AM2930DC obvod Ííz. adresy program. pam≥ti DIC28
KM1804VŚ1 AM2960DC 16bit. obvod pro korekci chyb DIC48
KM1804VŚ2 AM2961DC obvod pro kontrolu chyb
KA1808IR1 CANON 8bit. registr mikroinstrukcí FP20
KA1808VM1 CANON 8bit. mikroprocesor FP22
KA1808VU1
obvod mikroprogr. Ííz. 7segm. displeje FP22
KA1808VU2 J135 obv. mikropr. Ííz. 2Íádk. indik. LED FP22
KA1808VV1
Íízení reŇimu expozice ve fotopÍístrojích FP20
KA1808VV2
obvod interface pro fotopÍístroje FP14
KM1810VM86 8086 16bit. HMOS mikroprocesor DIC40
KM1810VM88 8088 8/16bit. mikroprocesor (5MHz)
KM1810VM89 8089 8x 16bit. procesor vstup/vústup
KR1810VN59A 8259A program. Íadiç pÍeru ení
KR1810GF84 8284 hodin. obvod a tvarovaç DIP18
KR1810VG88 8288 systém. kontrolér DIP20
KR1810VB89 8289 kontrolér sb≥rnice DIP20
KN1811VM1 DEC302F obv. zprac. dat. centr. procesoru LCC40
KN1811VU1 DEC303D obvod Íízení centr. procesoru LCC40
KN1811VU2 DEC303D obvod realizace oper. s poh. çárkou LCC40
KN1811VU3 DEC303D obv. mikroprogr. Ííz. s roz íÍ. instr. LCC40
KN1811VT1 DEC304E obv. Ííz. pam≥ti centr. procesoru
KR1814VE2 TMS1000NL 1çip. mikropoçítaç DIP24
KM1816VE39 I8039 1çipovú mikropoçítaç
KM1816VE48 I8748 8bit. 1çip. mikropoçítaç DIC40
A224D TBA120T FM mf zesilovaç a demodulátor
A232D TDA2532 obvod matice RGB
A302D TCA345A nap≥Ťov≥ Íízenú prahovú spínaç
A3501D TDA3501 videokombinace
B165H, V L165H, V Vúkonovú OZ 3.5A, vnitÍní kompenzace
B177D ŠA776PC programovatelnú OZ, vn≥j í kompenzace
B222D
dvojitú symetrickú sm≥ ovaç
B308D TAA970 mikrofonní zesilovaç pro piezoel. vloŇku
B315D, E, K Q2T2222 tranzistorové pole 4x NPN (15V)
B318D
mikrof. zesil. pro piezoel. vloŇku, aut. reg.
B325F, E, K Q2T2222 tranzistorové pole 4x NPN (25V)
B331G WC301G zesilovaç pro akust. protézu (flat pack)
B340D
tranzistorové pole 4x NPN (135MHz)
B341D
tranzistorové pole 4x NPN, nízkú  um
B342D
tranzistorové pole 4x NPN
B360D, E, K TPQ2222 tranzistorové pole 4x NPN (60V)
B380D, E, K TPQ3725 tranzistorové pole 4x NPN (80V)
B391D
regulátor elektr. komut. ss motorkĺ
B461G SAS261S4 magnet. ovlád. bezkontaktní spínaç (10V)
B462D SAS261 magnet. ovlád. bezkontaktní spínaç (20V)
B584D AD584 pÍes. nap≥Ť. reference 2.5V - 5V - 7.5V - 10V
B611D TCA611A OZ, bez komp., Darling. vstup, TTL vústup
B615D TCA615A OZ, bez komp., Darling. vstup, TTL vústup
B621D TCA621A OZ, bez komp., TTL vústup
B625D TCA625A OZ, bez komp., TTL vústup
B631D TCA631A OZ, ext. komp., Darling. vstup a vústup
B635D TCA635A OZ, ext. komp., Darling. vstup a vústup
B654D SN28654 obvod pro ovládání servomotoru
B721D
4x pÍesnú zdroj proudu pro D/A pÍevodník
B761D TAA761A OZ, ext. komp., Darling. vústup
B765D TAA765A OZ, ext. komp., Darling. vústup
B861D TAA861A OZ, ext. komp., Darling. vústup
B865D TAA865A OZ, ext. komp., Darling. vústup
B2600D
obvod pro Íízení spínanúch zdrojĺ
B2761D TAA2761A 2x OZ, int. komp., Darling. vústup
B2765D TAA2765A 2x OZ, int. komp., Darling. vústup
B4761D TAA4761A 4x OZ, int. komp., Darling. vústup
B4765D TAA4765A 4x OZ, int. komp., Darling. vústup
B4803D ULN2823A 8x Darling. tranzistor. pole
C500D TL500CN 14bit. analogovú procesor
C501D TL501CN 11bit. analogovú procesor
C502D TL502CN BCD/7segm. digit. procesor 4 1/2 míst.
C504D
14bit. digitální procesor
C560C
8bit. D/A pÍevodník
C5650D
D/A pÍevodník 10bit.
C5658D
D/A pÍevodník 8bit.
C570C AD570 A/D pÍevodník 8bit.
C7136D ICL7136 3 1/2 míst. A/D pÍevodník pro m≥Í. pÍístroje
D356D
çasovací Íídící obvod
D395D
Íídící obvod pro krokové motory
D410D SAA1029 3x 2, 3, 4vstup. budiç AND
D461D SN75461N 2x budiç pro Íízení pam≥ti MOS
D492D SN75492N 6x budiç indikátoru
D716X
Íídicí obvod pro hlavy tepel. tiskáren
DL000D SN74LS00N 4x 2vstup. NAND
DL002N SN74LS02N 4x 2vstup. NOR
DL003D SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC
DL004D SN74LS04N 6x invertor
DL008D SN74LS08N 4x 2vstup. AND
DL010D SN74LS10N 3x 3vstup. NAND
DL011D SN74LS11N 3x 3vstup. AND
DL014D SN74LS14N 6x Schmitt. invertor
DL020D SN74LS20N 2x 4vstup. NAND
DL021D SN74LS21N 2x 4vstup. AND
DL030D SN74LS30N 8vstup. NAND
DL032D SN74LS32N 4x 2vstup. OR
DL037D SN74LS37N 4x 2vstup. vúkon. NAND
DL038D SN74LS38N 4x 2vstup. vúkon. NAND, OC
DL040D SN74LS40N 2x 4vstup. vúkon. NAND
DL051D SN74LS51N 2x AND-OR-INVERT
DL074D SN74LS74N 2x klopnú obvod D
DL086D SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR
DL090D SN74LS90N dekadickú çítaç
DL093D SN74LS93N 4bit. binární çítaç
DL112D SN74LS112N 2x klopnú obvod JK
DL123D SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor
DL132D SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND
DL155D SN74LS155N 2x 2bit. binární dekodér/demultiplexer
DL164D SN74LS164N 8bit. posuvnú registr
DL175D SN74LS175N 4x klopnú obvod D
DL192D SN74LS192N synchr. program. obousm≥rnú çítaç BCD
DL193D SN74LS193N synchr. progr. obousm≥r. 4bit. binární çítaç
DL194D SN74LS194N 4bit. posuvnú registr
DL251D SN74LS251N 8kanál. multiplexer, TS
DL253D SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS
DL257D SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS
DL259D SN74LS259N adresovatelnú 8bit. stÍadaç
DL295D SN74LS295N 4bit. posuvnú registr, TS
Dl299D SN74LS299N 8bit. univerzální registr, TS
DL374D SN74LS374N 8bit. registr D, TS
DL540D SN74LS540N 8bit. budiç sb≥rnice, invert.
DL541D SN74LS541N 8bit. budiç sb≥rnice, neinvert.
DL2631D AM26LS31PC 4x vysílaç vedení
DL2632D AM26LS32PC 4x vysílaç vedení
DL8121D AmZ8121 8bit. komparátor
DL8127D AmZ8127 systém. budiç hodin
E310D
obvod pro automobilové blikaçe
E312D
3x AND budiç, TS
E345D FZL135S vúkonovú budiç s otevÍ. emitor. vústupem
U125D
4dekádovú obousm≥rnú çítaç
U126D
obvod çítaçe pro servisní multimetry
U130X IT3760A-AS obvod pro pánské hodinky, LCD
U131G TC8208AF-AS obvod pro budíky, LCD
U132X IT3812A-AS obvod pro dámské hodinky , LCD
U214D
1k x 4bit. stat. NMOS RAM, TS
U215D 2115 1k x 1bit. stat. RAM, OC
U225D 2125 1k x 1bit. stat. RAM, TS
U552C 1702A 256x 8bit. UV EPROM
U713D AY-5-9151A obvod pro tlaçítkovou volbu
U714D
obvod pro Íízení matice LCD
U804D
6x analogová pam≥Ť a D/A pÍevodník
U830C
8bit. procesor. obvod pro mikropoçítaçe
U834C
interface sb≥rnice pro mikropoçítaçe
UA880D Z80A-CPU centrální procesor. jednotka 4 MHz
UA855D Z80A-PIO paralel. vstup/vústup
UA8560D Z80A-SIO sériovú vstup/vústup
UA8561D
sériovú vstup/vústup
UA8563D Z80A-DART sér. vstup/vústup pro asynchr. provoz
UA857D Z80A-CTC çasovací obvod
UA858D Z80A-DMA obvod pro pÍímú pÍístup do pam≥ti
UB880D Z80A-CPU centrální procesor. jednotka 2.5 MHz
UB855D Z80A-PIO paralel. vstup/vústup
UB8560D Z80A-SIO sériovú vstup/vústup
UB8561D
sériovú vstup/vústup
UB8563D Z80A-DART sériovú vstup/vústup pro asynchr. provoz
UB857D Z80A-CTC çasovací obvod
UB858D Z80A-DMA obvod pro pÍímú pÍístup do pam≥ti
U1001D
nízkokmit. filtr pro pÍenos akust. signálu
U1011D
kodér/dekodér PCM
U1021D
çasové Íízení pÍenosu 4 kanálĺ
U1056D SAA1056 PLL syntetizér
U1158D
d≥liç s pom≥rem 32/33 do 125 MHz
U1331G
obvod pro spínací hodiny
U2148D 2148H 1k x 4bit. stat. RAM
U2164D
64k x 1bit. dynam. RAM
U2364D 2364 8k x 8bit. stat. ROM, progr. maskou
U2616D 2616 2k x 8bit. stat. PROM, progr. vúrobcem
U2716C 2716 2k x 8bit. UV EPROM
U2732C 2732 4k x 8bit. UV EPROM
U2764C30 2764-3 8k x 8bit. UV EPROM
U6264D
8k x 8bit. stat. CMOS RAM
UL7211D ICM7211AMIPL obv. pro Íízení 4míst. 7segm. displeje LCD
UP7211D ICM7211AIPL obv. pro Íízení 4míst. 7segm. displeje LCD
U7660DC ICL7660 DC/DC pÍevodník nap≥tí
UB8001C Z8001-CPU 16bit. mikroprocesor
UB8002D Z8002-CPU 16bit. mikroprocesor
UB8010C Z8010-MMU obvod Íízení pam≥ti
UB8030DC Z8030PS sér. kontrolér pÍenosu
UB8032C
obvod pro 16bit. aritmetiku
UB8036DC Z8036PS kontrolér vstup/vústup
UB8047PB
1çip. 4bit. CMOS mikropoçítaç
UB8246P
256x 4bit. CMOS RAM pro U8047
UB8272D08
Íadiç floppy disku (8")
UB8272D04
Íadiç floppy disku (5.25")
UB82530DC 82530 sériovú kontrolér pÍenosu
UB82536DC Z8536PS kontrolér vstup/vústup
UL8611DC Z8611 1çip. mikropoçítaç
UB8820M Z8602 1çip. mikropoçítaç, vúvojová verze
UB8821M Z8602 1çip. mikropoçítaç, vúvojová verze
UB8830D
1çip. mikropoçítaç, Basic interpreter
UB8831D
1çip. mikropoçítaç, Basic interpreter
UB8840D Z8612 1çip. mikropoçítaç, vúvojová verze
UB8841M Z8612 1çip. mikropoçítaç, vúvojová verze
UB8860M Z8682 1çip. mikropoçítaç
UB8861M Z8682 1çip. mikropoçítaç
U82720D
kontrolér graf. displeje
U74HCT00DK PC74HCT00 4x 2vstup. NAND
U74HCT02DK PC74HCT02 4x 2vstup. NOR
U74HCT03DK PC74HCT03 4x 2vstup. NAND, OC
U74HCT04DK PC74HCT04 6x invertor
U74HCT08DK PC74HCT08 4x 2vstup. AND
U74HCT10DK PC74HCT10 3x 3vstup. NAND
U74HCT11DK PC74HCT11 3x 3vstup. AND
U74HCT20DK PC74HCT20 2x 4vstup. NAND
U74HCT21DK PC74HCT21 2x 4vstup. AND
U74HCT32DK PC74HCT32 4x 2vstup. OR
U74HCT74DK PC74HCT74 2x klopnú obvod D
U74HCT86DK PC74HCT86 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR
U74HCT138DK PC74HCT138 dekodér 3 z 8
U74HCT175DK PC74HCT175 4x klopnú obvod D
U74HCT192DK PC74HCT192 synchr. obousm≥rnú dekadickú çítaç
U74HCT193DK PC74HCT193 4bit. synchr. obousm≥rnú binární çítaç
U74HCT242DK PC74HCT242 4bit. invert. pÍijímaç/vysílaç sb≥rnice
U74HCT243DK PC74HCT243 4bit. pÍijímaç/vysílaç sb≥rnice
U74HCT253DK PC74HCT253 2x 4vstup. multiplexer, TS
U74HCT257DK PC74HCT257 4x 2vstup. multiplexer, TS
U74HCT373DK PC74HCT373 8bit. stÍadaç, TS
U74HCT374DK PC74HCT374 8bit. klopnú obvod D, TS
U74HCT533DK PC74HCT533 8bit. stÍadaç, invert., TS
U74HCT534DK PC74HCT534 8bit. klopnú obvod D, invert., TS
V4001D CD4001BE 4x 2vstup. NOR
V4007D CD4007BE 2 páry tranzistorĺ a invertor
V4011D CD4011BE 4x 2vstup. NAND
V4012D CD4012BE 2x 4vstup. NAND
V4013D CD4013BE 2x klopnú obvod D
V4015D CD4015BE 2x 4bit. stat. posuvnú registr
V4017D CD4017BE dekadickú çítaç s deseti vústupy
V4019D CD4019BE 4x hradlo AND/OR
V4029D CD4029BE program. bin./dekad. obousm≥rnú çítaç
V4034D CD4034BE 8vstup. obousm≥r. paral./sér. bus registr
V4035D CD4035BE 4bit. posuv. registr s paral. synchr. vstupy
V4042D CD4042BE 4bit. registr Latch
V4044D CD4044BE 4x klopnú obvod RS
V4048D CD4048BE vícefunkçní hradlo
V4050D CD4050BE 6x neinvert. vúkonovú stupe•
V4093D CD4093BE 4x 2vstup. Schmitt. NAND
V40098D F40098BCP 6x invert. Íadiç, TS
V40511D CD4511BE dekodér BCD/7segm.
V4520D CD4520BE 2x 4bit. binární çítaç
V4531D MC14531BCP 13bit. detektor parity
V4538D CD4538BE 2x pÍesnú monostabilní multivibrátor
V4585D CD4585BE 4bit. komparátor
MC1024N M1024 30kanál. vysílaç pro dálkové ovládání
MC1025N M1025 30kanál. pÍijímaç pro dálkové ovládání
MCY74000N CD4000B 2x 3vstup. NOR a invertor
MCY74001N CD4001B 4x 2vstup. NOR
MCY74002N CD4002B 2x 4vstup. NOR
MCY74007N CD4007B 2 páry tranzistorĺ a invertor
MCY74008N CD4008B 4bit. úplná sçítaçka
MCY74011N CD4011B 4x 2vstup. NAND
MCY74012N CD4012B 2x 4vstup. NAND
MCY74013N CD4013B 2x klopnú obvod D
MCY74016N CD4016B 4x obousm≥rnú analogovú spínaç
MCY74017N CD4017B Johnson. dekad. çítaç/d≥liç
MCY74018N CD4018B nastavitelnú çítaç/d≥liç
MCY74019N CD4019B 4x hradlo AND/OR
MCY74023N CD4023B 3x 3vstup. NAND
MCY74025N CD4025B 3x 3vstup. NOR
MCY74027N CD4027B 2x klopnú obvod JK
MCY74028N CD4028B dekodér BCD/1 z 10
MCY74029N CD4029B nastav. bin./dekad. obousm≥rnú çítaç
MCY74030N CD4030B 4x 2vstup. ESCLUSIVE-OR
MCY74035N CD4035B 4bit. posuvnú registr
MCY74040N CD4040B 12vstup. binární çítaç
MCY74046N CD4046B obvod fázového záv≥su
MCY74047N CD4047B monostab./astabil. multivibrátor
MCY74049N CD4049B 6x invert. vúkonovú stupe•
MCY74050N CD4050B 6x neinvert. vúkonovú stupe•
MCY74051N CD4051B 8kanál. analog. multiplexer
MCY74059N CD4059B programovatelnú çítaç/d≥liç
MCY74060N CD4060B 14vstup. çítaç/d≥liç a oscilátor
MCY74066N CD4066B 4x obousm≥rnú analogovú spínaç
MCY74069N CD4069B 6x invertor
MCY74071N CD4071B 4x 2vstup. OR
MCY74072N CD4072B 2x 4vstup. OR
MCY74073N CD4073B 3x 3vstup. AND
MCY74077N CD4077B 4x 2vstup. EXCLUSIVE-NOR
MCY74081N CD4081B 4x 2vstup. AND
MCY74093N CD4093B 4x 2vstup. Schmitt. NAND
MCY74094N CD4094B 8vstup. sb≥rnicovú registr
MCY740102N CD40102B 8vstup. nastavitelnú çítaç BCD
MCY740103N CD40103B 8bit. nastavitelnú binární çítaç
MCY740114N CD40114B 64bit. RAM, TS
MCY74511N CD4511B dekodér BCD/7segm. s pam≥tí
MCY74518N CD4518B 2x çítaç BCD vpÍed
MCY74520N CD4520B 2x binární çítaç vpÍed
MCY74541N MC14541B programovatelnú çasovaç
MCY74724N CD4724B 8bit. adres. stÍadaç
MCY7501 2401 2x 1024bit. dynam. posuvnú registr
UCY7409N SN7409N 4x 2vstup. AND, OC
UCY7416N SN7416N 6x invertor, OC (15V)
UCY7432N SN7432N 4x 2vstup. OR
UCY7492N SN7492N asynchr. çítaç modulu 12
UCY74108N SN74107N 2x klopnú obvod JK master slave
UCY74165N SN74165N 8bit. synchr. posuvnú registr
UCY74182N SN74182N 4bit. obvod pro urychlení pÍenosu
UCY74198N SN74198N 8bit. obousm≥rnú posuvnú registr
UCY74S11N SN74S11N 3x 3vstup. AND
UCY74S15N SN74S15N 3x 3vstup. AND, OC
UCY74S22N SN74S22N 2x 4vstup. NAND, OC
UCY74S132N SN74S132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND
UCY74S135N SN74S135N 4x EXCLUSIVE-OR/NOR, TS
UCY74S157N SN74S157N 4x 2vstup. multiplexer
UCY74S158N SN74S158N 4x 2vstup. multiplexer, invert. vústup
UCY74S174N SN74S174N 6bit. registr D
UCY74S175N SN74S175N 4bit. registr D
UCY74S189N SN74S189N 16x 4bit. RAM, TS
UCY74S289N SN74S289N 16x 4bit. RAM, OC
UCY74S387N SN74S387N 256x 4bit. PROM, OC
UCY74S403N I8203 kontrolér DRAM 64kbit.
UCY74S418N I8218 kontrolér sb≥rnice
UCY74S419N I8219 kontrolér sb≥rnice
UCY74S484N I8284 hodinovú obvod a tvarovaç
UCY74S488N I8288 systémovú kontrolér
UCY74LS00N SN74LS00N 4x 2vstup. NAND
UCY74LS02N SN74LS02N 4x 2vstup. NOR
UCY74LS03N SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC
UCY74LS04N SN74LS04N 6x invertor
UCY74LS05N SN74LS05N 6x invertor, OC
UCY74LS08N SN74LS08N 4x 2vstup. AND
UCY74LS09N SN74LS09N 4x 2vstup. AND, OC
UCY74LS10N SN74LS10N 3x 3vstup. NAND
UCY74LS11N SN74LS11N 3x 3vstup. AND
UCY74LS14N SN74LS14N 6x Schmitt. invertor
UCY74LS15N SN74LS15N 3x 3vstup. AND, OC
UCY74LS20N SN74LS20N 2x 4vstup. NAND
UCY74LS21N SN74LS21N 2x 4vstup. AND
UCY74LS26N SN74LS26N 4x 2vstup. NAND, OC
UCY74LS27N SN74LS27N 3x 3vstup. NOR
UCY74LS32N SN74LS32N 4x 2vstup. OR
UCY74LS37N SN74LS37N 4x 2vstup. vúkon. NAND
UCY74LS38N SN74LS38N 4x 2vstup. vúkon. NAND, OC
UCY74LS40N SN74LS40N 2x 4vstup. vúkon. NAND
UCY74LS73N SN74LS73N 2x klopnú obvod JK
UCY74LS74N SN74LS74N 2x klopnú obvod D
UCY74LS76N SN74LS76N 2x klopnú obvod JK s nastav.
UCY74LS86N SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR
UCY74LS90N SN74LS90N dekadickú çítaç
UCY74LS93N SN74LS93N 4bit. binární çítaç
UCY74LS107N SN74LS107N 2x klopnú obvod JK
UCY74LS109N SN74LS109N 2x klopnú obvod JK
UCY74LS112N SN74LS112N 2x klopnú obvod JK
UCY74LS132N SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND
UCY74LS139N SN74LS139N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer
UCY74LS155N SN74LS155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer
UCY74LS157N SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer
UCY74LS158N SN74LS158N 4x 2vstup. multiplexer, invert. vústup
UCY74LS174N SN74LS174N 6bit. klopnú obvod D
UCY74LS175N SN74LS175N 4bit. klopnú obvod D
UCY 75452N SN75452N 2x periferní budiç
UL1000L TAB101 kruhovú modulátor
UL1101N CA3054 2x rozdíl. zesilovaç a tranzistor
UL1111N CA3046 rozdíl. zesilovaç a 3 tranzistory
UL1200L LA1230 FM mf zesilovaç s demodulátorem
UL1204N TDA1046 AM pÍijímaç a demodul. do 30 MHz
UL1219N TDA1220B AM/FM jednoçip. pÍijímaç
UL1232N TDA3541 obraz. mf zesil. a demod. pro PNP tuner
UL1265P TDA1170 obvod pro rozklad. stupn≥ snímk. vychyl.
UL1321N LA3101 dvojitú pÍedzesilovaç nap≥tí
UL1322N NE542 dvojitú nízko umovú zesilovaç
UL1360 IC1 kapsle pro elektr. mikrofon s pÍedzesilovaçem
UL1372N TDA4292S stereofonní nf korektor
UL1374 TDA1074A stereofonní hifi korektor
UL1402P LA4031 zesilovaç 2 W
UL1413G TDA2003 zesilovaç 10 W pro autorádia
UL1450 TDA7050T dvojitú vúkon. zesilovaç pro sluchátka
UL1482M TBA820M nf vúkon. zesilovaç
UL1520L TCA720 DC konvertor pro laâ. nap≥tí varikapĺ
UL1540N TDA2640 obvod pro spínací zdroje
UL1601N LA3301 stereodekodér
UL1609 MC1309 PLL stereodekodér
UL1611N LA3310 stereodekodér s PLL
UL1811N SAJ110 7vstup. d≥liç pro el. hud. nástroje
UL1901KII ESM227N stabilizátor otáçek malúch ss motorkĺ
UL1970N UAA170 obvod bod. stupnice LED
UL1973N U237B obvod lin. stupnice LED
UL1974N U247B obvod lin. stupnice LED
UL1980N UAA180 obvod pásk. stupnice LED
UL75N05L MC79L05AC stabilizátor nap≥tí -5V/100mA (T039)
UL75N08L MC79L08AC stabilizátor nap≥tí -8V/100mA (T039)
UL75N12L MC79L12AC stabilizátor nap≥tí -12V/100mA (T039)
UL75N15L MC79L15AC stabilizátor nap≥tí -15V/100mA (T039)
UL75N18L MC79L18AC stabilizátor nap≥tí -18V/100mA (T039)
UL75N24L MC79L24AC stabilizátor nap≥tí -24V/100mA (T039)
UL75P05L MC78L05AC stabilizátor nap≥tí +5V/100mA (T039)
UL75P08L MC78L08AC stabilizátor nap≥tí +8V/100mA (T039)
UL75P12L MC78L12AC stabilizátor nap≥tí +12V/100mA (T039)
UL75P15L MC78L15AC stabilizátor nap≥tí +15V/100mA (T039)
UL75P18L MC78L18AC stabilizátor nap≥tí +18V/100mA (T039)
UL75P24L MC78L24AC stabilizátor nap≥tí +24V/100mA (T039)
UL7506G SFC2806LEC stabilizátor nap≥tí +6V/1A (TO220)
UL7508G SFC2808LEC stabilizátor nap≥tí +8V/1A (TO220)
UL7518G SFC2818LEC stabilizátor nap≥tí +18V/1A (TO220)
ULY7715 LM393 dvojitú komparátor s nízkou spotÍebou
ULY7722N TL022 dvojitú operaçní zesilovaç
ULY7724N TDB0124DP çtyÍnásobnú operaçní zesilovaç
ŠA733PC LM733 dif. videozesilovaç 120 MHz
ŠA739PC SN76131N 2x OZ, nízkú  um
ŠA747PC LM747 2x OZ, int. kompenzace
ŠA749PC SN76149 2x nf OZ
ŠA758PC LM1800 multiplex. stereodekodér PLL
ŠA777PC ŠA777 pÍesnú OZ
ŠA796PC LM1596 2x sym. modulátor/demodulátor
ŠA3065PC LM3065 obvod zvukového kanálu TVP
ŠA3089PC LM3089 FM mf zesilovaç a demodulátor
TBA820 TBA820 zesilovaç 2 W
TDA1190 TDA1190 obvod zvukového kanálu TVP
TDA9503 TDA9503 horizontální kombinace pro TVP
TMC77SPC
obvod pro Íízení displeje
TMX18PC
8kanálovú analog. multiplexer
4001BPC CD4001B 4x 2vstup. NOR
4007UBPC CD4007UB 2x kompl. pár a invertor
4010BPC CD4010B 6x budiç, pÍevodník, neinvert.
4011BPC CD4011B 4x 2vstup. NAND
4012BPC CD4012B 2x 4vstup. NAND
4013BPC CD4013B 2x klopnú obvod D
4016BPC CD4016B 4x obousm≥r. spínaç
4017BPC CD4017B dekadickú çítaç/d≥liç s 10 vústupy
4020BPC CD4020B 14bit. binární çítaç/d≥liç
4022BPC CD4022B d≥liç 8, çítaç, 8 vústupĺ
4023BPC CD4023B 3x 3vstup. NAND
4027BPC CD4027B 2x klopnú obvod JK master slave
4028BPC CD4028B dekodér BCD/1 z 10
4029BPC CD4029B program. obousm≥r. bin. dekad. çítaç
4030BPC CD4030B 4x 2vstup. EXCLUSIVE OR
4034BPC CD4034B 8bit. universál. registr sb≥rnice
4042BPC CD4042B 4x taktem Íízenú stÍadaç
4044BPC CD4044B 4x R/S NAND stÍadaç
4049UBPC CD4049UB 6x budiç, pÍevod., invert.
4050BPC CD4050B 6x budiç, pÍevod. neinvert.
4055BPC CD4055B dekodér BCD/7segm., budiç LCD
4056BPC CD4056B dekodér BCD/7segm., budiç LCD
4060BPC CD4060B 12bit. bin. çítaç a oscilátor
4066BPC CD4066B 4x obousm≥r. analog. spínaç
4069UBPC CD4069UB 6x invertor
4071BPC CD4071B 4x 2vstup. OR
4073BPC CD4073B 3x 3vstup. AND
4081BPC CD4081B 4x 2vstup. AND
4093BPC CD4093B 4x 2vstup. Schmitt. NAND
4098BPC CD4098B 2x monostab. multivibrátor
4508BPC CD4508B 2x 4bit. stÍadaç
4510BPC CD4510B program. obousm≥r. çítaç
4511BPC CD4511B BCD dekodér/stÍadaç, budiç 7s. LED
4516BPC CD4516B binární obousm≥r. çítaç
4518BPC CD4518B 2x synchr. çítaç BCD
7409PC SN7409N 4x 2vstup. AND, OC
7411PC SN7411N 3x 3vstup. AND
7412PC SN7412N 3x 3vstup. NAND, OC
7413PC SN7413N 2x 4vstup. Schmitt. NAND
7414PC SN7414N 6x Schmitt. invertor
7416PC SN7416N 6x invert. buâ. stupe•, OC (15V)
7421PC SN7421N 2x 4vstup. AND
7423PC SN7423N 2x 4vstup. NOR, roz íÍ. vstup
7425PC SN7425N 2x 4vstup. NOR
7427PC SN7427N 3x 3vstup. NOR
7432PC SN7432N 4x 2vstup. OR
7439PC SN7439N 4x 2vstup. vúkon. NAND, OC
7443PC SN7443N dekodér excess 3/1 z 10
7444PC SN7444N dekodér excess 3-Gray/1 z 10
7445PC SN7445N dekodér BCD/1 z 10, OC (30V)
7448PC SN7448N dekodér/budiç BCD/7segm.
7449PC SN7449N dekodér/budiç BCD/7segm., OC
7470PC SN7470N klopnú obvod JK se 3 vstupy
7477PC SN7477N 4bit. bistabil. latch
7480PC SN7480N 1bit. úplná sçítaçka
7482PC SN7482N 2bit. úplná sçítaçka
7491PC SN7491N 8bit. posuvnú registr
7492PC SN7492N asynchr. çítaç mod. 12
7494PC SN7494N 4bit. posuvnú registr
7497PC SN7497N synchr. program. 6bit. bin. çítaç
74104PC SN74104N klopnú obvod JK master slave
74105PC SN74105N klopnú obvod JK master slave
74107PC SN74107N 2x klopnú obvod JK master slave
74109PC SN74109N 2x klopnú obvod JK
74116PC SN74116N 2x 4bit. stÍadaç D
74122PC SN74122N spou Ť. monostab. multivibrátor
74125PC SN74125N 4x odd≥l. stupe•, TS
74126PC SN74126N 4x odd≥l. stupe•, TS
74152PC SN74152N 8bit. multiplexer
74155PC SN74155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer
74156PC SN74156N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer, OC
74160PC SN74160N synchr. progr. dekad. çítaç s pÍím. nul.
74161PC SN74161N synchr. progr. 4bit. bin. çítaç
74162PC SN74162N synchr. dekad. çítaç se synchr. nul.
74163PC SN74163N synchr. 4bit. bin. çítaç se synchr. nul.
74165PC SN74165N synchr. 8bit. posuvnú registr
74166PC SN74166N synchr. 8bit. posuvnú registr
74167PC SN74167N synchr. program. dekad. çítaç
74176PC SN74176N asynchr. dekad. çítaç
74177PC SN74177N asynchr. bin. çítaç
74178PC SN74178N 4bit. posuvnú registr
74179PC SN74179N 4bit. posuvnú registr
74182PC SN74182N 4bit. obvod pro urychlení pÍenosu
74190PC SN74190N synchr. obousm≥r. dekad. çítaç
74191PC SN74191N synchr. obousm≥r. bin. çítaç
74195PC SN74195N 4bit. posuvnú registr
74196PC SN74196N program. dekadickú çítaç
74197PC SN74197N program. 4bit. bin. çítaç
74198PC SN74198N 8bit. posuvnú obousm≥r. registr
74199PC SN74199N 8bit. posuvnú registr
74248PC SN74248N dekodér BCD na 7segment. displej
74259PC SN74259N adresovatelnú 8bit. stÍadaç
74279PC SN74279N 4bit. S-R stÍadaç
74283PC SN74283N 4bit. úplná sçítaçka
74290PC SN74290N asynchr. dekad. çítaç
74293PC SN74293N asynchr. 4bit. bin. çítaç
74298PC SN74298N 4x 2vstup. multiplexer s pam≥tí
7641PC HM7641-5 512x 4bit. PROM, TS
74LS00PC SN74LS00N 4x 2vstup. NAND
74LS02PC SN74LS02N 4x 2vstup. NOR
74LS03PC SN74LS03N 4x 2vstup. NAND, OC
74LS04PC SN74LS04N 6x invertor
74LS08PC SN74LS08N 4x 2vstup. AND
74LS10PC SN74LS10N 3x 3vstup. NAND
74LS12PC SN74LS12N 3x 3vstup. NAND, OC
74LS14PC SN74LS14N 6x Schmitt. invertor
74LS20PC SN74LS20N 2x 4vstup. NAND
74LS27PC SN74LS27N 3x 3vstup. NOR
74LS30PC SN74LS30N 8vstup. NAND
74LS32PC SN74LS32N 4x 2vstup. OR
74LS38PC SN74LS38N 4x 2vstup. vúkon. NAND, OC
74LS42PC SN74LS42N dekodér BCD/1 z 10
74LS47PC SN74LS47N dekodér/budiç BCD/7segm.
74LS74PC SN74LS74N 2x klopnú obvod D
74LS85PC SN74LS85N 4bit. komparátor
74LS86PC SN74LS86N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-OR
74LS90PC SN74LS90N dekadickú çítaç
74LS92PC SN74LS92N 4bit. çítaç do 12
74LS93PC SN74LS93N 4bit. binární çítaç
74LS95PC SN74LS95N 4bit. posuvnú registr
74LS123PC SN74LS123N 2x monostabilní multivibrátor
74LS132PC SN74LS132N 4x 2vstup. Schmitt. NAND
74LS138PC SN74LS138N 3bit. dekodér 3 z 8
74LS139PC SN74LS139N 2x 2bit. dekodér/demultiplexer
74LS151PC SN74LS151N 8vstup. multiplexer
74LS153PC SN74LS153N 2x 4vstup. multiplexer
74LS155PC SN74LS155N 2x 2bit. bin. dekodér/demultiplexer
74LS157PC SN74LS157N 4x 2vstup. multiplexer
74LS162PC SN74LS162N synchr. dekad. çítaç
74LS163PC SN74LS163N 4bit. synchr. binární çítaç
74LS164PC SN74LS164N 8bit. posuvnú registr
74LS174PC SN74LS174N 6bit. klopnú obvod D
74LS175PC SN74LS175N 4bit. klopnú obvod D
74LS190PC SN74LS190N synchr. obousm≥r. dekad. çítaç
74LS191PC SN74LS191N synchr. obousm≥r. bin. çítaç
74LS192PC SN74LS192N synchr. progr. obousm≥r. dekad. çítaç
74LS193PC SN74LS193N synchr. progr. obousm≥r. 4bit. bin. çítaç
74LS194PC SN74LS194N 4bit. posuvnú registr
74LS253PC SN74LS253N 2x 4vstup. multiplexer, TS
74LS257PC SN74LS257N 4x 2vstup. multiplexer, TS
74LS258PC SN74LS258N 4x 2vstup. multiplexer, TS
74LS259PC SN74LS259N adresovatelnú 8bit. stÍadaç
74LS266PC SN74LS266N 4x 2vstup. EXCLUSIVE-NOR, OC
74LS295PC SN74LS295N 4bit. posuvnú registr, TS
74LS298PC SN74LS298N 4x 2vstup. multiplexer s pam≥tí
75152PC SN75152N 2x pÍijímaç sb≥rnice EIA RS-232C
75182PC SN75182N 2x pÍijímaç sb≥rnice EIA RS-232C
75183PC SN75183N pÍijímaç sb≥rnice
75189PC SN75189N 4x pÍijímaç sb≥rnice EIA RS-232C
75189APC SN75189AN 4x pÍijímaç sb≥rnice EIA RS-232C
75270PC SN75270N 7x konvertor MOS/TTL
75362PC SN75362N budiç pam≥ti TTL/MOS
75365PC SN75365N budiç pam≥ti TTL/MOS
75367PC SN75367N budiç pam≥ti TTL/MOS
75369PC SN75369N budiç pam≥ti TTL/MOS
75453PC SN75453BN 2x periferní budiç OR
75454PC SN75454BN 2x periferní budiç NOR
75460PC SN75460N periferní budiç
82S126PC 82S126 256x 4bit. PROM, OC
82S129PC 82S129 256x 4bit. PROM, TS
ßA726 ŠA726 teplotn≥ komp. pár tranzistorĺ
ßA758 ŠA758 multiplex. stereodekodér PLL
ßA3054 CA3054 2x  irokopásmovú zesilovaç
ßAA145 UAA145 obvod pro fázové Íízení
ßE561 NE561 PLL obvod pro zlep . pÍen. vlast. signálu
ßM108A LM108A pÍesnú OZ
ßM208A LM208A pÍesnú OZ
ßM308A LM308A pÍesnú OZ
ßM358N LM358 2x OZ, malú pÍíkon
ßM381A LM381A 2x nf pÍedzesilovaç, malú  um
ßM382 LM382 2x nf pÍedzesilovaç, malú  um
ßM393N LM393 dvojitú komparátor
ßM2901 LM2901 4x komparátor
ßM2902 LM2902 4x OZ, malú pÍíkon
ßM2903N LM2903 2x komparátor
ßM2904 LM2904 2x OZ, malú pÍíkon
ßM3302 LM3302 4x komparátor
ßM3900A LM3900 4x Norton. OZ
ßM3189 ŠA3189 FM mf zesilovaç a demodulátor
ROB02 LC549 zesilovaç pro akust. protézy
ROB025 L025 kanálovú modul./demodul. pro telefonii
ROB070 LM3999 pÍesná nap≥Ťová reference 6,95 V
ROB101T
trimovanú OZ
ROB115 ŠA715C rychlú OZ
ROB181 DG181B rychlú analog. spínaç
ROB304 LM304HC regul. stabilizátor zápor. nap≥tí
ROB305 LM305 regul. stabilizátor klad. nap≥tí
ROB323 LM323 stabilizátor +5V/3A
ROB344 L144C 3x program. OZ, malú pÍíkon
ROB394 LM394B pÍes. tepl. komp. dvojice tranz. NPN
ROB722 ŠA722 rychlú proud. zdroje pro pÍevodníky 10bit.
ROB733 ŠA733 dif. videozesilovaç
ROB760 ŠA760C rychlú dif. komparátor
ROB1468 MC1468 dvojitú stabilizátor Ĺ15V/100mA
ROB1488 MC1488 budiç/pÍijímaç sb≥rnice pro EIA RS-232C
ROB1489A MC1489 budiç/pÍijímaç sb≥rnice pro EIA RS-232C
ROB3018 CA3018 tranzistorové pole
ROB3019 CA3019 diodové pole
ROB3028 CA3028 diferençní-kaskádovú zesilovaç do 120 MHz
ROB3100 CA3100 BiMOS rychlú OZ
ROB3140 CA3140 BiMOS operaçní zesilovaç
ROB3909 LM3909 oscilátor pro LED, pulsní provoz
ROB8150
detektor log. úrovní TTL
ROB9650 9650DC rychlú 4bit. proud. zdroj pro D/A pÍevodníky
TBA315N
vúkon. çasovaç pro automobily
TBA940 TBA940 odd≥l. impulsu a Íádk. synchr. v TVP
TCA105N TCA105 prahovú spínaç
TCA520(N) TCA520(B) OZ s malúm pÍíkonem DIP14 (DIP8)
TDA1028 TDA1028 4x 2vstup. pÍepínaç signálu
TDA1029 TDA1029 2x 4vstup. pÍepínaç signálu
TDA1046 TDA1046 AM pÍijímaç do 30 MHz
TDA1170S TDA1170S obvod pro vert. rozklad v TVP
MMC4000 CD4000 2x 3vstup. NOR a invertor
MMC4014 CD4014 8stup. stat. posuvnú registr
MMC4016 CD4016 4x obousm≥r. spínaç
MMC4017 CD4017 Johnson. dekad. çítaç/d≥liç
MMC4018 CD4018 nastav. çítaç/d≥liç
MMC4019 CD4019 4x AND-OR-SELECT
MMC4021 CD4021 8stup. stat. posuvnú registr
MMC4022 CD4022 Johnson. osmiçkovú çítaç
MMC4025 CD4025 3x 3vstup. NOR
MMC4031 CD4031 64stup. stat. posuvnú registr
MMC4040 CD4040 12stup. bin. çítaç
MMC4041 CD4041 4x odd≥l. stupe•, kompl. vústup
MMC4042 CD4042 4x taktem Íízenú stÍadaç D
MMC4043 CD4043 4x R/S NOR stÍadaç, TS
MMC4044 CD4044 4x R/S NAND stÍadaç, TS
MMC4048 CD4048 8vstup. vícefunkçní roz íÍ. hradlo
MMC4054 CD4054 budiç 4segm. displeje
MMC4055 CD4055 dekodér BCD/7segm.
MMC4056 CD4056 dekodér BCD/7segm., strob. vústup
MMC4060 CD4060 14stup. çítaç/d≥liç a oscilátor
MMC4067 CD4067 16kanál. multiplexer/demultiplexer
MMC4069 CD4069 6x invertor
MMC4070 CD4070 4x EXCLUSIVE OR
MMC4071 CD4071 4x 2vstup. OR
MMC4072 CD4072 2x 4vstup. OR
MMC4073 CD4073 3x 3vstup. AND
MMC4075 CD4075 3x 3vstup. OR
MMC4077 CD4077 4x EXCLUSIVE NOR
MMC4078 CD4078 8vstup. OR/NOR
MMC4082 CD4082 2x 4vstup. AND
MMC4093 CD4093 4x 2vstup. Schmitt. NAND
MMC4095 CD4095 klopnú JK master slave (neinvert.)
MMC4096 CD4096 klop. obvod JK master slave (inv. a neinv.)
MMC4097 CD4097 dvojitú 8kanál. multiplexer/demultiplexer
MMC4098 CD4098 2x monostab. multivibrátor
MMC40104 HCF40104 4bit. obousm≥r. posuv. registr
MMC40107 CD40107 2x 2vstup. AND odd≥l. stupe•
MMC40181 CD40181 4bit. ALU
MMC40192 CD40192 4bit. BCD nastav. obousm≥r. çítaç
MMC40193 CD40193 4bit. bin. nastav. obousm≥r. çítaç
MMC4508 CD4508 2x 4bit. stÍadaç
MMC4510 CD4510 nastav. obousm≥r. BCD çítaç
MMC4511 CD4511 dekodér BCD/7segm. s pam≥tí
MMC4516 CD4516 nastav. obousm≥r. bin. çítaç
MMC4520 CD4520 2x bin. çítaç vpÍed
MMN4116 MK4116 16k x 1bit. dynam. NMOS RAM
MMP190 S190 obvod digit. multimetru
MMP5002 MK5002 4dekad. çítaç s dekodérem
MMP5005 MK5002 4dekad. çítaç s dekodérem
MMP5007 MK5002 4dekad. çítaç s dekodérem
MMP5009 MK5009 obvod ças. základny
SM601 MC6800 8bit. mikroprocesor
SM605 MC6862 digit. modulátor
SM607 MC6845 obrazovkovú interface
SM609 I8272A Íadiç floppy disku
SM610 I82062 Íadiç disku Winchester
SM751P
obvod pro 3,5míst. çísl. multimetry
SM757A,B,V ADC0801 A/D pÍevodník 12bit.
SM758A,B,V ADC1201 D/A pÍevodník 12bit.
SM7732 I2732 4k x 8bit. UV EPROM
SM8104 I2101 256x 4bit. stat. RAM
SM8116P I2116 16k x 1bit. dynam. RAM
SM8164 TMS4164 64k x 1bit. dynam. RAM
1MP1496 ŠA796,MC1496 2x sym. modulátor/demodulátor
1OI277 XRC277 opakovaç signálu PCM
1PK1408 MC1408 8bit. nás. D/A pÍevodník
1SA527 SE527 rychlú komparátor nap≥tí
1SA710
pÍesnú rychlú komparátor
1UM6601 6601C mf zesilovaç a detektor
1UO01A SSI101A servopÍedzesilovaç pro rot. pam≥ti
1UO101 LM101 operaçní zesilovaç
1UO592 NE592  irokopásmovú dif. zesilovaç
1UO5534 NE5534 nízko umovú OZ
1US6270 SL6270C mikrofonní zesilovaç
1RN7808CP ŠA7808UC stabilizátor nap≥tí +8V/2,2A (TO220)
1RN7908CP ŠA7908UC stabilizátor nap≥tí -8V/2,2A (TO220)
SN74LS109
2x klopnú obvod JK
SN74LS136
4x 2vstup. EXCLUSIVE OR/NOR
SN74LS163
4bit. synchr. binární çítaç
SN74LS164
8bit. synchr posuvnú registr
SN74LS166
8bit. posuvnú registr
SN74LS170
16bit. pam≥Ť. registr, OC
SN74LS183
2x 1bit. úplná sçítaçka
SN74LS191
4bit. synchr. obousm≥r. binární çítaç
SN74LS196
program. dekadickú çítaç
SN74LS197
4bit. program. binární çítaç
SN74LS241
8x budiç sb≥rnice, TS
SN74LS242
4x vysílaç/pÍijímaç sb≥rnice
SN74LS243
4x vysílaç/pÍijímaç sb≥rnice
SN74LS244
8x budiç sb≥rnice
SN74LS245
8x vysílaç/pÍijímaç sb≥rnice, TS
SN74LS247
dekodér BCD/7segm.
SN74LS259
8bit. adresovatelnú stÍadaç
SN74LS280
9bit. generátor parity
SN74LS283
4bit. úplná sçítaçka
SN74LS299
8bit. univers. registr, TS
SN74LS393
2x 4bit. binární çítaç
SN74LS670
16bit. pam≥Ť. registr, TS